Polgár - Társ Alapítvány

Párbeszéd

PÁRBESZÉD

A Polgár-Társ Alapítvány első operacionális programja a Párbeszéd program volt, amely voltaképpen egy folyamatos demokratikus megnyilvánulást ösztönző civil kezdeményezés, amely a polgárok és a helyi közintézmények közötti hatékonyabb kommunikáció és együttműködés létrehozását kívánta elérni.


A program keretében kivitelezett projektek célja a polgárok és helyi hatóságok hozzáállásának befolyásolása volt a közösségi problémák megoldásának érdekében.

A Párbeszéd program egyik fő célkitűzését különböző tudatosító jellegű nyomtatványok szerkesztése és szétosztása képezte, valamint sor került több civil tájékoztató fórum megszervezésére, ezáltal próbálva bevonni a polgárokat a döntéshozatali folyamatokba.

A civil fórumok képviselői résztvettek a Csíkszereda Megyei Jogú város tanácsülésein is. A program számos találkozót szervezett a közintézmények képviselőivel.

A Párbeszéd program főbb eredményei:

• A résztvevők számának növekedése a különböző rendezvényeken, összehasonlítva más közösségi vagy kulturális rendezvényekkel;
• Az állampolgárok által feltárt problémák kezelése, megoldása a helyi hatóságok és képviselők segítségével;
• A programot olyan eszközként ismerték el, amely nyílt párbeszéd által segítséget nyújtott közösségi problémák megoldására.

Az egyik fontos tényező, amely meghatározta a program sikerét, az általa képviselt és alkalmazott módszerekben rejlik, amelyekkel az évek során nyomást gyakorolt a hatóságokra, hogy felelősséget vállaljanak tevékenységeikért.

A Párbeszéd program a Polgár-Társ Alapítvány keretében 2004.06.30-ig működött, majd ezt követően az Eurokultúra Egyesület vette át a programszervezést a már meglévő munkatársakkal együtt.