Polgár - Társ Alapítvány

Civil Alap (Norvég Alap) - Második forduló

                                                 

 

                                                

Pályázati felhívás Fenntartható Fejlődés Témakörben a Civil Támogatási Alap keretén belül - második forduló

A Polgár-Társ Alapítvány meghirdeti pályázati felhívását FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Témakörben a Civil Támogatási Alap második fordulója keretén belül, a Norvégia, Izland és Liechtenstein által támogatott EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 részeként.

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS összetevő általános célja a fenntartható fejlődés támogatása és a környezet állapotának javítása Romániában a civil szervezetek hozzájárulása és társadalmi részvétel által. Jelen összetevő keretén belül olyan projektek részesülnek támogatásban, amelyek a következő pályázati területekhez tartoznak: éghajlatváltozás, biológiai sokféleség- és tájképjelleg védelme, ökoturizmus, környezetvédelmi advocacy és „watchdog" tevékenységek/fokozott környezeti tudatosság, társadalmi részvétel a környezeti döntéshozatalban és környezeti nevelés.

A támogatás teljes kerete a Fenntartható Fejlődés összetevő pályázati felhívásának második fordulójában 1.400.000 Euro.

A támogatás civil szervezetek számára van meghirdetve. További információk a pályázható szervezetek körével kapcsolatosan megtalálhatók a Pályázati útmutatóban. A pályázati dokumentumok csak román nyelven állnak rendelkezésre.

Egy pályázó szervezet maximum 2 pályázatot nyújthat be a második forduló keretében, amely közül csak egy lehet makro-projekt. Azon szervezetek, amelyek az első kiírás keretében szerződési vagy előszerződési viszonyban állnak az adományozóval, a második fordulóban csak egy pályázatot nyújthatnak be.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. Október 10, 16:00 óra.

A pályázók a jelen felhívással kapcsolatos kérdéseiket a következő elérhetőségen tehetik fel e-mailben, telefonon vagy faxon legkésőbb 2014. október 3-ig (beleértve): Péter Csilla - programfelelős, e-mail: environment@repf.ro, telefon/fax: 0266 310 678

A válaszokat legkésőbb 2014. Október 7.-ig közöljük és azokat a kérdéseket, amelyek relevánsak lehetnek a többi pályázó számára, a válaszokkal együtt, közzétesszük a Program honlapján és a Polgár-Társ Alapítvány honlapján.

A Pályázati útmutató és a kapcsolódó mellékletek letölthetőek a "Letölthető dokumentumok" mappára kattintva (ezen oldal jobb felső sarkában). 

A pályázati eljárás a pályázati űrlap kitöltéséből és a mellékletek feltöltéséből áll, kizárólag online jelentkezési rendszeren keresztül: www.finantare.fdsc.ro. Részletes leírás az online pályázásról a Pályázati útmutatóban található.